Phụ kiến cửa cuốn

1. Phụ kiên cửa cuốn

Hướng dẫn sử dụng cửa cuốn tấm liền:

1. Sử dụng bằng tay để đóng/ mở cửa.

 A. Trường hợp 1 (ở trong nhà).
Rút chốt giật li hợp ra sau đó dùng cây móc cửa kéo xuống để đóng cửa lại hoặc mở cửa, sau đó đóng chốt giật li hợp để khoá cửa.

B. Trường hợp 2 (đóng cửa để đi ra ngoài…)
Rút chốt giật li hợp và đóng cửa lại, dùng khoá ngang hoặc khoá âm nền để khoá cửa cho an toàn trước khi đi ra ngoài.

2. ĐỐI VỚI CỬA SỬ DỤNG ĐIỆN.

– Sử dụng Remote hoặc nút bấm trong hộp điều khiển để đóng hoặc mở cửa theo ý muốn của người sử dụng, lên xuống hoặc dừng lại.

– Trong trường hợp bị cúp điện nếu không có Bình UPS ta lại trở về sử dụng cửa bằng tay bằng cách giật chốt li hợp để vận hành cửa, để  đóng/ mở cửa.

Phải đóng chốt giật li hợp lại trước khi sử dụng Remote hoặc nút bấm điều khiển ở hộp điều khiển.

– Phải mở các loại khoá cửa ( khoá ngang, khoá âm nền, chốt trong) sau đó mới vận hành mở cửa bằng Remote hay nút bấm.

3. NHỮNG THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

– Không được đóng mở cửa cuốn khi đang có trẻ nhỏ đi qua.

– Không cho trẻ nhỏ chơi điều khiển từ xa.

– Phải đảm bảo chức năng đảo chiều làm việc tốt (được kiểm tra thử khi lắp đặt và nghiệm thu)

– Nút bấm âm tường phải lắp ở vị trí dễ thao tác và dễ nhìn thấy, nhưng phải đảm bảo nằm ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

– Điện nối vào động cơ chỉ được thực hiện sau khi cửa đã được lắp đặt xong và thử đóng mở bằng tay nhiều lần đảm bảo lên xuống nhẹ nhàng, cân đối.

bao gia chohanghoa.com .vn

– Không được đấu điện trực tiếp vào động cơ, tự ý đóng mở cửa cuốn khi đang có sửa chữa. Công việc sửa chữa phải do người có đào tạo chuyên môn của nhà cung cấp thực hiện.

Phone